UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ ZGŁOSZENIE GRANTY SPRAWOZDANIE PROJEKTY KONKURS FILMOWY EKSPERCI FAQ
Patronem merytorycznym jest Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie
Sprawozdanie może wypełnić tylko lider zespołu po zalogowaniu się
Informacje o projekcie:
NAZWA PROJEKTU
NAZWA ZESPOŁU

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Proszę przedstawić informacje dotyczące:
  • sposobów stałej promocji projektu wśród społeczności lokalnej (do 800 znaków);
  • zmian jakie zaszły po modernizacji terenu w tym:
    • jak zmieniła się architektura terenu;
    • jakie są nowe nasadzenia;
    • jakie są nowe elementy infrastruktury;
    • jakie są nowe funkcje terenu;
Proszę załączyć max. 5 zdjęć mini-ogrodu

ZDJĘCIE WSKAZANE PRZEZ ZESPÓŁ ZOSTANIE PRZEDSTAWIONE W ZAKŁADCE PROJEKTY JAKO DOKUMENTACJA PROJEKTU (STAN "PO").

PONIESIONE KOSZTY

Proszę wypisać wszystkie poniesione koszty (max. 2000 znaków).
Proszę opisać na co zostały przeznaczone pieniądze z własnego budżetu, a na co pieniądze z przyznanego grantu.
Proszę załączyć skany rachunków, faktur (wydatkowanych środków z przyznanego grantu) itp.
L.p.data wystawienianumer fakturykwota brutto [zł] 
1popraw lub skasuj
2dodaj
razem wydatkowane środki   0 zł

UWAGI

Jeżeli masz uwagi lub sugestie dotyczące konkursu, które chciałbyś przekazać Organizatorowi to proszę je przedstawić tutaj:

 
WSKAZÓWKI
  INSPIRACJE
  CIEKAWE LINKI
  ARTYKUŁY
 
PARTNERZY I PATRONI