UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ ZGŁOSZENIE GRANTY SPRAWOZDANIE PROJEKTY KONKURS FILMOWY EKSPERCI FAQ
Patronem merytorycznym jest Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie
Projekt może wypełnić i zgłosić tylko lider zespołu po zalogowaniu się
Zgłoszenie Projektu
NAZWA PROJEKTU:
  Projekt musi mieć nazwę. Prosze ją wpisać
Zadanie 1. BUDOWA ZESPOŁU SĄSIEDZKIEGO


Realizatorami projektu są Zespoły Sąsiedzkie złożone z mieszkańców osiedla przystępującego do projektu. Każdy z nich musi mieć odpowiednią funkcję i muszą liczyć co najmniej 5 osób (może być więcej).

Proszę krótko opisać członków zespołu i ich funkcje w Zespole. Członkowie Zespołu wybierają Lidera, który utrzymuje kontakt z Organizatorami Projektu „Zielona Ławeczka”.

Formularz "Zgłoszenie projektu" na konkurs wysyła ze swojego konta Lider Zespołu.

Konieczne jest włączenie do działań Zespołu Sąsiedzkiego przedstawiciela - Administratora modernizowanego terenu (spółdzielni lub wspólnoty).

Proszę załączyć:
 • zdjęcie Zespołu Sąsiedzkiego.
 • skan zgody administratora na przebudowę wybranego terenu wokół budynku.
Ocena tego zadania:
 • za każdego członka Zespołu i opis jego funkcji - do 5 punktów (punktowanych jest max. 10 osób) - 50 pkt
 • za załączenie zdjęcia Zespołu - 10 pkt
MAKSYMALNIE - 60 PKT
Nazwa zespołu:
województwo:
kod pocztowy:
miejscowość:
adres:
Liczba uczestników Zespołu przystępujących do projektu: 2
dodaj nowego członka zespołu
DANE ADMINISTRATORA:


Administrator terenu będzie beneficjentem przyznanych środków finansowych na realizację projektu.

Proszę załączyć skan zgody administratora terenu na przeprowadzenie przebudowy otoczenia wokół bloku
(wzór w załączeniu).
Nazwa administratora terenu:
kod pocztowy:
miejscowość:
adres:
e-mail:
telefon:
fax:
NIP: (np. 52726621345)
Bank i nr konta:
Skan deklaracji administratora:
Skan deklaracji prosimy przesyłać w formacie pdf (lub jpg o szerokości do max. 1000px).
Deklaracja akceptacji projektu przez Zarząd Spółdzielni do pobrania tutaj
Osoba upoważniona do podpisania umowy: edytuj
stanowisko w administracji:
Osoba reprezentująca administratora terenu: edytuj
stanowisko w administracji:
Zadanie 2. OPIS STANU AKTUALNEGO


Proszę w kilku zdaniach (do 1800 znaków) opisać stan aktualny terenu i budynku/ów:
 • krótki opis okolicy – duże/małe osiedle;
 • krótki opis miejsca, które będzie podlegało aranżacji;
 • liczba mieszkańców budynku/ów (liczba pięter, liczba lokali na piętrze, itp.);
 • informacja o terenach zielonych, miejscach wspólnych spotkań dających możliwość porozmawiania;
 • informacja o relacjach sąsiedzkich - czy sąsiedzi się znają/ lubią, czy do tej pory nawiązały się wśród nich bliższe znajomości itp.
Proszę załączyć:
 • plan terenu (odręczny rysunek, ksero planu osiedla, itp.);
 • zdjęcia dokumentujące aktualny wygląd miejsca, które będzie aranżowane
  (max.5 szt.);
JEDNO ZE ZDJĘĆ, WYBRANE PRZEZ ZESPÓŁ ORAZ PLAN BĘDĄ WIDOCZNE W ZAKŁADCE PROJEKTY JAKO DOKUMENTACJA PROJEKTU (STAN "PRZED").

Ocena tego zadania:
 • za opis stanu obecnego terenu - do 100 pkt
 • za plan terenu - do 30 pkt
 • za zdjęcia terenu - do 30 pkt
MAKSYMALNIE – 160 PKT

Zadanie 3. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ARANŻACJI MINI-OGRODU I KOSZTORYSU JEGO REALIZACJI


Projekt nasadzeń zieleni musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin jak również orientacyjny kosztorys. Wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie mieszkańców. Dodatkowo punktowane jest uwzględnienie w ogrodzie elementów proekologicznych, takich jak: rodzime gatunki roślin, rośliny miododajne, schronienia dla różnych gatunków zwierząt i inne.

Proszę załączyć:
 • graficzny projekt aranżacji mini-ogrodu z zaznaczonym miejscem ustawienia Zielonej Ławeczki oraz miejscami nasadzeń nowych roślin. Wszystkie rośliny muszą być podpisane ich nazwą gatunkową oraz musi być podana ich ilość;
 • kosztorys realizacji projektu, który należy przygotować w Tabeli Kosztorysowej.W tabeli należy również podać informacje dotyczące pozyskanych dodatkowych zasobów na realizację projektu;

Proszę opisać:
 • rozwiązania proekologiczne uwzględnione w projekcie ogrodu.

Ocena tego zadania:
 • za projekt aranżacji mini-ogrodu wraz z legendą - do 400 pkt
 • za kosztorys - do 100 pkt
 • za uwzględnienie elementów ekologicznych - do 100 pkt
MAKSYMALNIE - 600 PKT

TABELA KOSZTORYSOWA
Numer odnośnika na rysunku Nazwa gatunkowa rośliny (po polsku) / element aranżacji ogrodu Rodzaj rośliny (do wyboru) / element aranżacji ogrodu Liczba roślin / elementów aranżacji ogrodu Koszt jednostkowy brutto [zł] Suma [zł] Sposób finansowania
OPISANIE ELEMENTÓW EKOLOGICZNYCH

Zadanie 4. KONSULTACJA SPOŁECZNA PROJEKTU


Zespół powinien zachęcić szerszą grupę sąsiadów do współpracy i udziału w projekcie. Spotkanie sąsiedzkie ma na celu uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności mieszkańców budynku dla projektu „Zielona Ławeczka”.

Proszę przedstawić informacje na temat (max. 1800 znaków):
 • sposobu upowszechniania idei przystąpienia do projektu Zielona Ławeczka wśród sąsiadów;
 • przebiegu spotkania w grupie sąsiadów, na których opracowany zostanie plan przebudowy terenu;
 • liczby dodatkowych osób, które postanowiły zaangażować się w działania Zespołu Sąsiedzkiego.
Proszę załączyć 2 zdjęcia:
 • ilustrację ulotki/zaproszenia na zebranie;
 • zdjęcie z zebrania;
Ocena tego zadania:
 • za opis promocji projektu (przygotowanie planu spotkania, przygotowanie ulotki) - do 40 pkt
 • za opis akcji marketingowej pozyskiwania nowych uczestników projektu - do 100 pkt
 • za załączenie ulotki/plakatu zapraszającego na zebranie - do 20 pkt
 • za załączenie zdjęcia z zebrania - 10 pkt
MAKSYMALNIE - 170 PKT

Zadanie 5. PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE WIOSNA - LATO 2017


Harmonogram prac określa czynności do wykonania przy przebudowie mini - ogrodu. Do każdego rodzaju pracy proszę przypisać osoby za nie odpowiedzialne.

Proszę przedstawić:
 • szczegółowy harmonogram prac modernizacyjnych obejmujący okres od projektu do realizacji (wiosna – lato 2017)
Ocena tego zadania:
 • za przedstawienie harmonogramu prac przy realizacji mini-ogrodu do 100 pkt
MAKSYMALNIE – 100 PKT
Termin Rodzaj pracy Kto (uczestnik lub grupa) Liczba godzin pracy
Zadanie 6. PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PIELĘGNACJI MINI - OGRODU W OKRESIE JESIEŃ - ZIMA 2017/2018


Harmonogram prac określa czynności do wykonania przy przebudowie mini - ogrodu. Do każdego rodzaju pracy proszę przypisać osoby za nie odpowiedzialne. Należy również opisać plan rozwoju ogrodu na przyszłe miesiące i lata - możliwość powiększenia go, nasadzenia nowych roślin, powstania nowych ogrodów w okolicy.

Proszę przedstawić:
 • ogólny harmonogram prac pielęgnacyjnych po założeniu ogrodu (jesień – zima 2017/2018)
 • plan rozwoju ogrodu w kolejnych latach
Ocena tego zadania:
 • za przedstawienie harmonogramu prac pielęgnacyjnych mini-ogrodu i opisanie planów rozwoju do 100 pkt
MAKSYMALNIE – 100 PKT
Termin Rodzaj pracy Kto (uczestnik lub grupa) Liczba godzin pracy
PLAN ROZWOJU OGRODU

Łączny koszt projektu: zł (np. 860)
Łączna, szacowana liczba godzin pracy własnej: godz (np. 40)
 
WSKAZÓWKI
  INSPIRACJE
  CIEKAWE LINKI
  ARTYKUŁY
 
PARTNERZY I PATRONI